14 w - Translate

Những Nội Dung Cần Có Khi In Kẹp FileTrên những kẹp file in cho các doanh nghiệp, cần có những thông tin cần thiết như sau: Slogan, lời giới thiệu về doanh nghiệp, thương hiệu. Tên công ty, logo, địa chỉ liên hệ. Các logo của các đối tác hoặc chi nhánh của doanh nghiệp. Xem thêm tại https://vietadv.com.vn/in-kep-file/