https://opracowaniapdfy.pl/art....ykul/10136/wzor-zapr
Do wykonania egzaminu maturalnego w czerwcu 2020 Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 388 innego typie arkuszy oraz 78 innego sposobu płyt (do egzaminów z języków obcych nowożytnych, informatyki i historii muzyki), w tym w formach dobranych do potrzeb postaci z niepełnosprawnościami. Każdy absolwent może też przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie kolejnych