https://tekstyedukacyjne.pl/ar....tykul/1315/tematy-wy
Wielu z jej kolegów żywiło do niej poczucia, ze powodu na jej piękno i dobroć, co stało pokazane, gdy uratowała Reinera, Armina i Jeana. Po wojnie, będąc półsierotą, ze względu na trudną sytuację materialną rodziny musiałem rozpocząć się nauki zawodu. Energia do edukacji w oczywisty sposób bardzo zmalała wskutek jeszcze większej dezorientacji. Dodatkowym utrudnieniem była konieczność nauki kolejnego języka. W roku szko