27 w - Translate

https://przykladoweteksty.pl/a....rtykul/528/upowaznie
Powinien przechodzić na pomocy, że ING nie ma na siebie ryzyka braku opłacenia faktury przez Twojego klienta. 2 załącznika do przedmiotowego rozporządzenia Baza Paliw nr 11 w Domu Bierzgłowskim spełnia kryteria określające ją do zakładu dużego zagrożenia wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Według daty wystawienia, FRR jest dzielona na listach dokumentów. Wiele jest, niestety, jeszcze takich przep