https://notatkiszkolne.pl/arty....kul/6451/ruch-po-okr
Dzieci, które zostały drgawki gorączkowe, nie dzielą się od naszych rówieśników, prawdziwa padaczka otwiera się niezwykle rzadko, tylko w wypadku organicznego uszkodzenia mózgu z dziwnego czynnika. Ich poznanie jest wysoce ważne, a objawy różnią się nieznacznie. Objawy kliniczne zakażenia HHV-7 są bardzo podobne do zakażenia wywołanego przez HHV-6, więc prawie złe jest odróżnienie jednego z tamtego. Struktura genomu