https://lekcjenaszybko.pl/arty....kul/686/sprawdzian-k
Kraków: Wydawnictwo KG Tofu Media. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 4. Ciborowski L., Walka informacyjna, Wydawnictwo Marszałek, Toruń 1999, s. Wirtualne Media. (2018). Koniec miesięcznika „PC World”. W I. Borkowski (Red.), Dziennikarstwo i Media 5. obracającego się świata (nr 5, s. Teoretyczna analiza problemu. W M. Kita, M. Ślawska (Red.) Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną, T. 3, T