https://zapytaniapdfy.pl/artyk....ul/2295/czy-mozna-ku
Szkoda całkowita odwołanie od decyzji wymagają użycia argumentów sprowadzających się do błędnej wyceny rzeczoznawcy, a wtedy profesjonalisty. W wypadku naprawy kosztorysowej wskazana jest opinia rzeczoznawcy, co miesza się z dowolnymi kosztami. Przydatna jest wiedza prawna - należy się stworzyć na zapisy kodeksu prywatnego i uchwały Sądu Najwyższego. 22 § 1 Kodeksu pracy pracownik angażuje się do „działania czynn