27 w - Translate

http://cqms.skku.edu/b/lecture/232759
https://controlc.com/83ff4a7f
Pewność nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego pochodzących z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Część pierwsza VOB/A wyraża się z przepisów dotyczących przetargu, kiedy również oferowania zleceń. Przedmiotem umowy o dzieło pewno być spełnienie albo zmiana jednej rzeczy, jak oraz inny skutek, jaki posiada zostać osiągnięty przez pracę czy oferowanie usług. W opisywanej przeze mnie opcj