26 w - Translate

https://sexshopnhat.com/bai-ta....p-kegel-nam-tri-dut-
https://sexshopnhat.com/bai-ta....p-kegel-nam-tri-dut-
Theo thời hạn, sàn chậu có kỹ năng sẽ bị suy yếu đuối và kéo đến các yếu tố như tè tiện hoặc đi đại tiện không rà soát. Kegel là bài tập siết và buông lỏng cơ đơn giản và giản dị để gia tăng cơ sàn chậu. Khoang chậu là khu vực nằm thân hai hông có tầm quan trọng lưu giữ các cơ quan tiền sinh sản. Hãy dành 6 tuần thứ nhất sau l