https://notatkiszkolne.pl/arty....kul/4971/zadania-z-t
Kl. VIb T : Obliczanie objętości ostrosłupów - zadania tekstowe. Kl. VIb 08.04.2020r. Temat :Rozwiązywanie równań - ćwiczenia. Kl. VIb . T: Objętość graniastosłupów prostych. Kl.VIb. T : Obliczanie powierzchni całkowitej ostrosłupów - zadania. Kl.VIb. T : Obliczanie objętości ostrosłupów. Temat: Obliczanie pola powierzchni prostopadłościanu i sześcianu. Temat: Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych - z