38 w - Translate

https://umowypdfy.pl/artykul/6....188/umowa-najmu-mies
https://pytaniapdfy.pl/artykul..../1154/wzor-umowy-kre
Omówione zostały skutki zaniedbań sądu w charakterze obowiązku udzielania stronom pouczeń co do prace procesowych, a ponadto - stanowiącym novum w własnej procedurze cywilnej - obowiązku poinformowania o prawdopodobnym wyniku sprawy oraz uprzedzenia stron o możliwości podjęcia wyjścia na drugiej podstawie prawnej, z jednoczesnym wskazaniem na zan