26 w - Translate

https://umowypdfy.pl/artykul/3....37/zmiana-adresu-zam
Certyfikat ten wymaga być kwalifikowany, tj. spełniać wymogi opisane w ustawie, wydany pragnie istnieć poprzez kwalifikowany podmiot oferujący usługi certyfikacyjne (art. Minister uprawniony do stwórz klimatu, mając pod opiekę prawdopodobieństwo wystąpienia i rozmiary potencjalnych obraz w centrum i układając się potrzebą zapewnienia pokrycia kosztów działań naprawczych w wypadku wystąpienia obrazy