https://tekstyedu.pl/artykul/2....472/odpowiedz-do-urz
Jak mówią autorzy serwisu Carbon Brief, w marcu 2020 roku emisja dwutlenku węgla spadła o 15 proc., zaś w kwietniu prawdopodobnie o innych 30 proc. Przywrócenie jakości 4K HDR zauważyli już między innymi klienci z Niemiec czy Norwegii, a Netflix stopniowo wprowadza modyfikacje do drugich państw. Netflix na wstępie pandemii zdecydował się na obniżenie jakości wideo w bezpośredniej usłudze, ale -