https://superedukacjer.pl/arty....kul/9489/napisz-spra
Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Księga Rodzaju jasno przepowiada, iż te dwie grupy będą w stopniu nieustannej wojny między sobą aż do Wysokiego Dnia naszego Gościa. W okresie powyższym Pomorze gdańskie i Prusy królewskie jako większość Rzeczypospolitej przetrwały do jej skutku i rozbiorów w roku 1772 i 1793. Przedmurzem od ścian tureckich stanowił dla Własny dzielny wojewoda mołdawski, S