https://wzorypdfy.pl/artykul/1....517/wzor-zaswiadczen
Idąc tedy śladami naszych poprzedników, aby nabożeństwo do Przenajdroższej Krwi Baranka Niepokalanego, Chrystusa, jeszcze dużo rosło i rozprzestrzeniało się, potwierdzamy niniejszym litanię, stworzoną przez Wielką Kongregację Obrzędów (cfr. Jakżeż tedy wartą jest pracą, owszem nawet największym obowiązkiem wszystkich wiernych, aby tę Krew, którą są odkupieni, tak z niską czcią adorowali i lekkimi uczuciami miłości otaczali. Wi