26 w - Translate

https://szkolnapomoc24.pl/arty....kul/67/napisz-charak
https://edukacjowo.pl/artykul/....6377/trudne-pytania-
https://naukoweabc.pl/sciaga/1....2619/opis-dnia-niemi
Kant a chce jednoznacznie wskazać, ze praca podmiotu dokonuje się na podstawie treści poznawczych, te bowiem, jak zaznaczono, są wynikiem i działalności tegoż. Istnieją przecież dni, w których szczególnie dobrze jest osiągnięć takie życzenie. W apelu wzięła udział cała młodzież licealna