https://zleceniateksty.pl/arty....kul/4561/wniosek-o-w
5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 5. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku pracowników też różnych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 3. Podstawą prawną przetwarzania informacji jest art. 4. Odbiorcami Pani/Pana znanych będą podmioty, które na treści zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 3. Dane personalne będą produkowane w charakterze kontrolowania dojaz