https://teksciarsko.pl/artykul/1399/zredaguj-opis
Oprócz podsumowania ciekawie opisz stanowiska. Oprócz wizerunku firmy a stanowiska spotyka się tam opis Twoich celów. Większość kandydatów realizując swoje CV wykorzystuje wzory CV z Internetu oraz kopiuje gotową listę obowiązków. Większość kandydatów tworząc CV, zajmuje się dopiero na opisie obowiązków. Wybierz 4-5 najważniejszych obowiązków i 3-4 najciekawsze kupienia na wszelkim miejscu, które dotąd zajmowałeś. sekcję "doświadczenie" na dw