https://umownypdf.pl/artykul/8....475/wzor-aneksu-do-u
Obliczona tutaj z kolekcje iloczynów faktycznej liczby wygranych i właśnie wysokości nagrody (podanych z prawej strony kolumny 'zielonej', tworzy w przybliżeniu 50 % wpłat graczy (wpłaty te kierują się do 'zielonej' liczby złotówek podanej w wierszu 'R-m:' przyjmując, że wpływ z pewnego zakładu to 1 zł). Gdy staż ma od pół roku do normalnie niż trzech lat, okres rozwiązania to miesiąc, a trzy miesiące przy co najmniej tr