https://tekstypdf.pl/artykul/4....562/rozwiazanie-umow
Jeżeli wymówienie pracownikowi umowy na etap nieokreślony czyli na chwila określony wynika z względu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy czy z drugich przyczyn niedotyczących załogi, szef że w charakteru wcześniejszego rozwiązania angażu skrócić 3-miesięczne wypowiedzenie, ale najwyżej do miesiąca. Moje badanie istnieje takie: z którego dnia jest stanowione wypowiedzenie, jeżeli złożę wypowiedzenie