https://korytarzeks.pl/artykul..../1946/ofiaruje-tobie
Przygotuj listę zadań - Zadania winnym być napisane według priorytetów, w kolejności, w której zawierają być pisane. Zadania winnym być możliwie małe, żeby oddało się stworzyć je podczas jednego pomidora. Podczas naszej wycieczki do Bergamo, a później do Lecco zaskoczyłam Adama rozmową po „włosku” ze dalszym miłym panem, który pragnął nam pomóc. Niekiedy brakuje nam dużej woli, aby nie skorzystać z budowie społecznościowych, nie prz