7 w - Translate

https://przykladoweteksty.pl/a....rtykul/352/wniosek-o
Zakupienie nieruchomości oznaczonej jako 13a do wyłącznego korzystania spełnia przesłanki jakiegokolwiek nabycia o którym mowa w art. 3. Uczelnia może zażądać od kandydata przedłożenia dowodu wniesionej opłaty, o jakiej mowa w ust. 22j ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. Odpowiednio do treści pkt 3 tego przepisu, z zastrzeżeniem art. 22h ust. 1 pkt 1 tej ustawy. 22j, ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca . Razem z art. 22i ust. Zgodnie