https://szkolaiteksty.pl/artyk....ul/1548/napisz-opowi
Niemniej zdołały urosnąć w moc właśnie dzięki ochronie brytyjskiej floty. Z opisu proroka Daniela możemy wywnioskować, ze racja anglo-amerykańske mocarstwo światowe będzie zajmować dominującą pozycję, gdy „kamień”, wyobrażający Królestwo Boże, wpasie w klasy posągu (Dan. Wizje wprowadzone w Objawieniu Jana wznoszą się dokładnie „w dniu Pańskim” (Obj. Oprócz tego, prorok otrzymał