25 w - Translate

https://pastelink.net/4ejjug3z
https://squareblogs.net/listy3....28/pytam-o-wzor-pism
XIV, XVII lub IX kategorii obiektów budowlanych, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Przed wydaniem opinii w historii zaszeregowania, obiekt hotelarski jest traktowany pod względem spełnienia wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych oraz minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia oraz świadczonych pomocy w tym usług gastronomic