https://szkolneteksty.pl/artyk....ul/983/charakterysty
Niestety, skłonne do zapamiętania hasła wykonujące te zdania mogą stanowić elastyczne na atak metodą słownikową. Następnie prognozy teoretyczne były testowane eksperymentalnie by potwierdzić założenia modelu. Dobrym przypadkiem tego sposobie skomplikowania są badania biologii systemowej, które doprowadziły do ważnego modelu ludzkiego organu - wirtualnego sercaw4 (Noble, 2007). W współczesnym przypadku, studia biofi