36 w - Translate

https://pdfyiwzory.pl/artykul/....1158/wzor-wypowiedze
https://wzoryumowy.pl/artykul/....3138/wezwanie-do-zap
Przepisy prawna nie określają przyczyn, których zaistnienie usprawiedliwia przerwanie wykonywania świadczeń, jednak w sytuacji planowanego przerwania ciągłości stawiają na Świadczeniodawcę odpowiednie obowiązki. Tutaj przepisy nie regulują dokładnie tych rzeczy, ponieważ nie ma więc mieszkania na umowę Dyrektora skoro prze