25 w - Translate

https://tekstypdf.pl/artykul/5....014/wniosek-o-czyste
https://wzoryiumowypdf.pl/arty....kul/7293/ile-odszkod
Zgodnie z Art. 19a „Umową najmu okazjonalnego domu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący kobietą fizyczną, nie prowadzi działalności finansowej w obrębie wynajmowania lokali, zawarta na godzina oznaczony, nie większy niż 10 lat.” Zasady zawarcia tej transakcje są bardziej wymagające. 5. Ustanowienie odrębnej własności l