29 w - Translate

https://wzorypdf.pl/artykul/19....46/oswiadczenie-wzor
W Polsce postępowanie administracyjne jest zazwyczaj dwuinstancyjne. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające również wtedy, gdy jedna ze perspektyw zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez ten organ postępowania wyjaśniającego w obszarze potrzebnym do rozwiązania sprawy, i drugie strony wyraziły na to zgodę. W realizacji odwołanie przyznaje się na piśmie przez ten organ, który dał decyzję, d