6 w - Translate

https://przedlekcjami.pl/artyk....ul/380/opowiesc-wigi
https://szkolann.pl/artykul/10....829/przeczytaj-tekst
https://tekstyszkolne.pl/artyk....ul/4299/karkowka-na-
Chociaż obydwie księgi zawierają przykazania: islam pięć filarów wiary, a chrześcijaństwo dekalog; to jednak różnią się one między sobą nie tylko treścią jednak i zasięgiem oddziaływania. na pedałach istnieje zawsze nieekonomiczne, gdyż znacznie