8 w - Translate

https://wzoryzlecenia.pl/artyk....ul/3884/umowa-najmu-
https://umowyiwzory.pl/artykul..../3297/partykue-przec
Zasady współdziałania współwłaścicieli nieruchomości (rzeczy wspólnej) szczegółowo normują przepisy art. W razie konfliktu dotyczącego wspólnej nieruchomości, którego współwłaściciele nie mogą wypowiedzieć we naszym zakresie, wszystek ze właścicieli może wystąpić z efektem do sądu. 195-221 Kodeksu cywilnego. W przypadku, kiedy pokaże się, że