24 w - Translate

https://teksciarsko.pl/artykul..../10137/fraszka-do-fr
Komórka D10 stanowi początek zakresu, jaki wymagam sumować. Jako „punkt startowy” (pierwotne odwołanie) wybieram adres komórki D10. Jako „element startowy” (pierwotne odwołanie) podaję adres komórki D354. Przesuwam odwołanie o 0 wierszy i , gdyż jestem we normalnej komórce. Jako wielkość i wielkość podaję 1, gdyż potrzebuję znane z jakiejś komórki. Chcemy odwoływać się do poziomów, których z głowy nie znamy, aby np. sumowa