https://opracowaniaedu.pl/arty....kul/7597/wymien-boha
Brakiem jest dopiero twierdzenie, że nie ma odpowiedniej, rzeczywistości, albo rezygnacja z poszukiwania jej,z poszukiwania prawdy. Błędem niektórych konstruktywistów są tu te nie przesłanki, ale wnioski, że wobec tej konstruowalności obrazu świata, nie ma pewnego świata. Niestety jest. Wszak przeciwstawienie kultura- natura, wychodzi z ostatniego, iż uznajemy człowieka za przekr