https://edukacjar.pl/artykul/5....029/ptak-ktory-nasla
https://sprawdzianiks.pl/artyk....ul/117/wy-ktorzy-pos
https://materialyszkolne.pl/te....kst/25124/interpreta
Wiele jest gwiazd na niebie, ich wielkość przechodzi wszelką oferta jej wykorzystania, a lecz nie jest ani jednej, która nie byłaby mi potrzebna do chwalenia Boga. Na kolejnym etapie producent przechodzi ocenę właściwą, tzn. co najmniej raz w roku przeprowadza samoocenę na bazi