35 w - Translate

https://gener.com.tr/tr/ruzgar-makineleri/sabit
https://gener.com.tr/tr
Don olayları, özellikle kış mevsiminde çok fazla görülür. Sıcaklık 0’ ın altına düştüğü zaman çoğu bölgede dona rastlanır. Özelikle tarım sektörünü çok fazla etkileyen bir durumdur. Her sene don olmasından dolayı, çok fazla zarar edilir. Özellikle ihracat yapılan ürünler donduğu zaman, o yıl kazancın olduğu söylenemez. Bu yüzden çeşitli önlemler alınması gerekir. Bunun için don pervanesi firmaları hizmet verir. Don Per