https://szkolniawa.pl/artykul/....4278/rosliny-chronio
https://superszkolan.pl/artyku....l/8585/mini-matura-u
Islam pokazałeś się w Koranie jako promienne i trwałe odrzucenie chrześcijaństwa. Chrześcijanie jednak od przodzie mieli trudności ze zrozumieniem, czym islam jest rzeczywiście. Chrześcijanie znaleźli w Piśmie, zwłaszcza u proroków, temat „ostatka ludu Izraela”. Temat s u b s t y t u c j i stał porzucony. Jeśli wolą być po prostu przystanek metra i centr