https://topsprawdziany.pl/arty....kul/7150/rozprawke-j
Osiągnąć tegoż silna poprzez zachowywanie nauk Guru, medytację oraz akty funkcji i miłosierdzia. Z hinduizmu pochodzą praktyki medytacyjne, wiara w granica uzyskania bezpośredniej styczności z Bogiem poprzez medytację wysyłającą do oświecenia, wiara w reinkarnację i wreszcie wiele innych, zewnętrznych przejawów kultu. Najważniejszym miejscem kultu Sikhów jest „Jedyna Świątynia” w Amritsarze, w której gromadzony jest oryginał świętej