28 w - Translate

https://tekstypdf.pl/artykul/1....1096/co-napisac-o-so
W 1941 r., po rozpoczęciu wojny niemiecko-radzieckiej, wrócił do Kamionki Strumiłowej i chodził jako technik kolejowy. W jednej z grze jednych z 22 kwietnia 2015 r., nr ILPP5/4512-1-30/15-4/PG, Dyrektor Izby Finansowej w Poznaniu wskazał, iż ograniczenie ilości podatku naliczonego do 50% pochodzące z art. Wyjaśnia, że jeśli kobieta płaci się z takiej pracy i wprowadzane działania wyglądają na ich zarobkowy charakter, to jest