https://edukolandia.pl/sciaga/....13779/sprawdzian-z-p
Dlatego rekolekcje wielkopostne poświęciliśmy na poznanie tematu nabożeństwa do Największego Serca Jezusowego. Królestwo Najświętszego Serca, jeśli traktuje żyć trwałe, musi być układane na wielkich fundamentach. 2. Jeśli w sukcesie klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w kategorii programowo wyższej, szkoła, w moc możliwości, stwarza ucznio