https://tekstyiszkola.pl/artyk....ul/11539/zakonczenie
Dwa późniejsze obrazy (zakupione przez muzeum), malowane obecnie w terminie międzywojennym w Polsce, noszą cechy odchodzenia od uzyskanego w Pont-Aven stylu. XVII w. przynależą dwa ołtarzowe obrazy malowane deskach Barok. W zakresach muzeum znajdują się także obrazy dwojga tak wspaniałych kwestie połączonych z Francją, jak Olga Boznańska (1865-194, której "Portret innej osoby" chodzi do lepszych dzieł muzealnej kolek