33 w - Translate

https://thesexshop.vn/san-pham..../tinh-chat-cao-sin-s
https://thesexshop.vn/san-pham..../tinh-chat-cao-sin-s
Thời gian cương cứng của dương vật có thể tăng dựa theo lượng Sìn Sú bôi trên dương vật cũng như cơ địa của từng nhân viên và những thỏa mãn nhu cầu kích mến kèm theo. Dương vật hoàn toàn có thể cương cứng lên đến mức 5 – 6 tiếng nếu con số bôi bên trên dương vật lớn. Tuy nhiên quý khách không nên bôi vượt nhiều