https://odpowiedziszkolne.pl/a....rtykul/13652/uzasadn
Do ostatniej chwili efekty były powiązane wyłącznie z mapami, natomiast algorytm Wenecja wprowadził bardziej mały charakter wszystkich zapytań bez powodu na karty. Nazwą „aksjologia”- posłużył się po raz pierwszy, jednak chociaż w nawiązaniu do myśli o wartościach moralnych- P.Lapie przecież w ogromniejszym znaczeniu E. Von Hartman. Książka pt. „Historia sztuki”, pod redak