https://podrecznikas.pl/artyku....l/3724/zemsta-bohate
Internauci pokazują mu błędy językowe. Uproszczenia to jedno. Błędy faktograficzne to różne. Trzeba ludziom pozwolić doskonalić swoje błędy. W XIX wieku w polszczyźnie pojawiło się sporo technicznych słów niemieckich i do dziś pozostały, zostały zakupione i zaaklimatyzowały się, a tychże słów wcześniej w polskim języku nie było. ” jest skrótem dwóch słów - modulacja/demodulacja. Na biurokrację stanowi jedyna tylko rada: usunąć ją;