https://suadieuhoagiare247.com..../san-pham/sua-dieu-h
https://suadieuhoagiare247.com..../san-pham/sua-dieu-h
Đối cùng với một số hư lỗi ko thể thực hiện trên địa điểm do thiếu thốn công cụ, phụ tùng thay cho thế hoặc buột nên mang về xưởng công ty gia công, nhân viên cấp dưới sửa chữa sẽ lập phiếu biên nhận ghi rõ thời hạn đem đi và thời hạn giao trả. Chuyên sửa chữa trị, bảo dưỡng, thi công đặt điều hòa trên Nhà CửA cơ quan. Tùy thuộc vào mức độ lỗi của trang