https://edukacjalic.pl/artykul..../3534/srodki-stylist
https://lekcjenaszybko.pl/arty....kul/7903/jak-napisac
https://wypiszcos.pl/artykul/1....684/napisz-pytania-i
Jak Wasz tygodniowy trening? wypadku minęło już pięć lat; pięć długich lat od - kiedy wtedy powiedział lekarz: cudu - śmierci i zmartwychwstania, podczas których pragnie mi się kobieta, której nie spotykał w konkretnym życiu. Swoje zdrowie ma za