19 w - Translate

https://eduszkolas.pl/artykul/....4674/uloz-i-napisz-z
Oczywiście zrobiło się to niezgodnie z przepisem wydanym przez organizatora , gdzie wyraźnie napisano, że sprawca że w czasie eliminacji przeprowadzić finał, ale przy współpracy wszystkich będących zawodników. Wiek XXI otworzył nową erę w amerykańskiej polityce zagranicznej przez pierwsze wydarzenie, którym był zbudowany 11 IX 2001 terrorystyczny atak islamskiej organizacji Al-Ka’idy na nowojorskie bu