https://szkolnaedukacja.pl/art....ykul/3719/wypracowan
Problemem ich troski stawał się szybko nie tylko troskę o zdrowie oraz przeciwdziałanie chorobom, lecz także pielęgnacja ciała i sztukę fizyczna. Wiek XIX przyniósł wychowaniu fizycznemu dojazd do nauki, broniło się ono różnym przedmiotem nauczania. Samym z reformatorów XIX wieku był Herbert Spencer, który wymagał się swobody w dysponowaniu wolnym czasem uczniów, włączył także dziewczęta do uczestnictwa w grach i