https://szkolnaedukacja.pl/art....ykul/1024/jak-waczyc
https://szkolniarsko.pl/artyku....l/10694/zyciorys-do-
https://szkolnepomoce24.pl/art....ykul/1056/logistyczn
Do egzaminu ósmoklasisty przystępują w tymże roku uczniowie klas ósmych, uczniowie szkół artystycznych z grup odpowiadających poziomem klasom ósmym, słuchacze szkół charakterystycznych dla dużych - pisze Centralna Komisja Egzaminacyjna na prostych stronach. Jako nauczyciel wspoma