18 w - Translate

https://ayoy.pl/artykul/11284/....wzor-zaswiadczenia-o
Prawdopodobnie istnieć podjęta jedynie dwukrotnie, trzecia kolejna umowa stoi się z mocy prawa umową na czas nieokreślony (nie wynika to norm zawartych na zastępstwo pracownika również tych o charakterze dorywczym). Okres trwania: Brak pewnego okresu bycia. Przepisy k.p. nie przewidują żadnych świadczeń z tytułu zakazu konkurencji w porządku bycia stosunku pracy. Naruszenie zakazu konkurencji nie musi