29 w - Translate

https://teksciarsko.pl/artykul..../1468/zapisz-na-sche
https://teksciarsko.pl/artykul..../356/nauka-pisania-t
Przy opracowywaniu wniosku wymagana jest obecność osoby młodej, która przeprowadziła 5 rok wzrastania również osoby ubezwłasnowolnionej. Aby oddać wniosek poprzez internet, po otwarciu wymienionych narzędzi, należy wykonać login z hasłem do charakteru swego i telefon komórkowy lub podpis kwalifikowany albo e-dowód i usunięc