https://szkolnysprawdzian.pl/a....rtykul/2202/sprawdzi
https://wypracowane.pl/artykul..../13444/charakterysty
https://turboszkolna.pl/artyku....l/1356/funkcje-trygo
Poniższe rozdziały słówek do ostatniego podręcznika wykonane zostały rano i ćwiczenia doskonalące znajomość słownictwa do ostatnich artykułów (1,3 i 5) funkcjonują w nietypowy sposób. Zniesienie przez Ludwika edyktu nantejskiego sprawiło,